MS Zorgnetwerk Fysiotherapie

Dit momenteel nog monodisciplinair netwerk van fysiotherapeuten is opgezet vanuit het MCL. Dit is nog in ontwikkeling, waarbij op termijn wordt gestreefd naar een multidisciplinair netwerk (met ook ergotherapeuten en logopedisten). 

Martijn Doorn participeert in dit netwerk (zie profiel medewerkers)