Klachtenbehandeling

  • Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut.
  • De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeert om tot een oplossing te komen.
  • Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de KNGF (zie ook onderstaande link).
  • De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

 Reglement Klachten behandeling