CVA-Netwerk Drachten

Het CVA Netwerk Drachten is een regionaal samenwerkingsverband van fysiotherapeuten uit de eerstelijn, tweedelijn en caresector. Het primaire doel van het netwerk is om optimale fysiotherapeutische zorg voor de CVA-patiënten in de regio Drachten te realiseren. Dit in samenwerking met andere zorgaanbieders, zoals de neuroloog, CVA verpleegkundige, de huisarts, revalidatiearts, Revalidatie Friesland en de thuiszorg.

Martijn Doorn participeert in dit netwerk (zie profiel medewerkers)

Meer informatie op http://rgfhn.fysionet.nl/netwerken/cva.html

 

CVA-Zorgketen Leeuwarden

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) werkt samen met andere organisaties in de omgeving (van Leeuwarden) op het gebied van zorg voor mensen met een CVA of TIA. Deze organisaties hebben onderling afspraken gemaakt over CVA-zorg. Op deze manier wordt kwalitatief goede zorg en behandeling nagestreefd, afgestemd op de situatie en mogelijkheden van de cliënt/patiënt. Dit betreft multidisciplinaire zorg, waarin onder andere ook de Regionale Huisartsen Vereniging, Revalidatie Friesland, diverse Thuiszorgorganisaties, Bornia Herne, Nieuw Mellens en De Batting (Noorderbreedte), Parkhove en Verpleeghotel De Hofwijck (Stichting Palet), Berchhiem (De Friese Wouden) en Zorgverzekeraar De Friesland participeren.

Martijn Doorn participeert in dit netwerk (zie profiel medewerkers)

Meer informatie op www.mcl.nl/patient/cva-zorgketen-leeuwarden